Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie - Sesja nr 27 - marzec 2021
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
25.03.2021 więcej
Ogłoszenie - Sesja nr 26 - luty 2021
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
18.02.2021 więcej
Ogłoszenie - Sesja nr 25 - styczeń 2021
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
21.01.2021 więcej
Ogłoszenie - Sesja nr 24 - grudzień 2020
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
10.12.2020 więcej
Ogłoszenie - Sesja nr 23 - listopad 2020
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
19.11.2020 więcej
Ogłoszenie - Sesja nr 22 - październik 2020
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
23.10.2020 więcej
Ogłoszenie - Sesja nr 21 - wrzesień 2020
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
28.09.2020 więcej
Ogłoszenie - Sesja nr 20 - sierpień 2020
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
21.08.2020 więcej
Ogłoszenie - Sesja nr 19 - czerwiec 2020
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
21.08.2020 więcej
Ogłoszenie -Sesja nr 18 - maj 2020
Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego
22.05.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się